Tarvitsetko apua arjen askareisiin?

 

Kuopion 4h-yhdistys tarjoaa esimerkiksi apua kodinhoitoon, lemmikkienhoitoon, lähihoitajapalveluja ja piha-sekä puutarhanhoitoa.

Voit kysyä myös tarjousta lastenhoitoon tai suursiivoukseen.

Nuorille järjestetään Ajokortti- työelämään ja dogsitter - kurseja.

 

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

 

Kurssien tiedot löydät Kurssi kohdasta

 

 

Head - Harkinta

Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus

Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys

Hyvyys kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.