4H-järjestö

Ydintehtävänä on tarjota mahdollisuuksia lasten ja nuorten tasapainoiseen kehittymiseen ja vastuuntuntoon kasvamiseen edistämällä:

*Omatoimisuutta

*Yritteliäisyyttä

*Arjen taitoja

*Kansainvälisyyyttä

*Ympäristökasvatusta

Järjestää työtehtäviä nuorille työelämävalmiuksien kehittämiseksi ja nuorisotoiminnan rahoittamiseksi.

 

4H-JÄRJESTÖ

4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa toimintaa 7-28-vuotiaille nuorille. Järjestön ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Tärkeitä 4H:n arvoja ovat nuorten omatoimisuus, yritteliäisyys ja arjen taidot, sekä kansainvälisyys ja luonnon kunnioitus. Järjestön tärkeä työmenetelmä on tekemällä oppiminen (learning by doing).

Alkujaan Yhdysvalloissa perustetulla 4H-järjestöllä on toimintaa jo 100 maassa ympäri maailmaa. Suomessa 4H on toiminut jo vuodesta 1928. Jäsenmäärältään 4H kuuluu Suomen suurimpien nuorisojärjestöjen joukkoon.

Lisätietoa 4H-järjestöstä saat osoitteesta www.4h.fi