4H-järjestö

 

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Toiminnasta vastaavat paikalliset 4H-yhdistykset, jotka tarjoavat toimintaa 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestön ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä elämänhallintaa.

Tärkeitä 4H:n arvoja ovat nuorten omatoimisuus, yritteliäisyys ja arjen taidot, sekä kansainvälisyys ja luonnon kunnioitus. Toiminnassa näkyy myös Tekemällä oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä, joka perustuu kasvatusfilosofi John Deweyn ajatuksiin. Tärkeitä asioita oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys.

4H-järjestö sai alkunsa Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa. Toimintaa on 100 maassa ympäri maailmaa. Suomessa 4H on toiminut vuodesta 1928. Jäsenmäärältää 4H kuuluu Suomen suurimpien nuorisojärjestöjen joukkoon.

4H ARVOT

Head, Hands, Heart, Health.

 

Harkinta – Head:

Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands:

Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart:

Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health:

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

 

Lisätietoja 4h.fi