Nuorille

Työelämävalmiudet ja työllistäminen
 

4H tukee nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä. Tavoitteena on parantaa nuorten työelämään liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjota mahdollisuuksia ensimmäisiin työkokemuksiin. 4H-toiminnassa nuoret oppivat yritteliäisyyttä ja työelämävalmiuksia, mikä aktivoi heitä osallistumaan työelämään.