Lahjoitus nuorisotoimintaan

Kuopion 4H-yhdistys ry:n nuorisotoiminnalle voi tehdä joko tavara- tai rahalahjoituksen.

Kuopion 4H-yhdistyksen saamat lahjoitukset käytetään kokonaisuudessaan lasten ja nuorten hyväksi.  Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Kuopion 4H-yhdistys ei maksa lahjoituksista lahjaveroa.

Lisätietoa lahjoituksista:

Katarina Suviniitty, p. 040 558 3716 tai kuopio@4h.fi

Kiitos avustasi!

Arvomme

4H-järjestön nimeen tiivistyvät toiminnan keskeiset arvot.

Harkinta – Head: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.