Testamenttilahjoitus

Omaisuuden lahjoittaminen testamentilla yleishyödylliseen toimintaan on tapa tehdä hyvää vielä kuoleman jälkeen.  Laki ei velvoita testamentin tekemiseen, mutta yhä useampi suomalainen haluaa itse määritellä, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu kuoleman jälkeen.

Testamentilla ilmaiset oman tahtosi ja varmistat, että sitä kunnioitetaan poismenosi jälkeen. Laatimalla testamentin ilmaiset tahtosi siitä, miten haluat omaisuuttasi käytettävän. 

Kuopion 4H-yhdistyksen saamat testamenttilahjoitukset käytetään kokonaisuudessaan lasten ja nuorten hyväksi.  Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Kuopion 4H-yhdistys ei maksa testamenttilahjoituksista perintö- eikä lahjaveroa.

Lisätietoa testamenttilahjoituksista:

Heini Korhonen, p. 040 558 3716 tai kuopio@4h.fi

Kiitos avustasi!

Arvomme

4H-järjestön nimeen tiivistyvät toiminnan keskeiset arvot.

Harkinta – Head: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.