4H-järjestö

4H on valtakunnallinen, sitoutumaton nuorisojärjestö, jossa lapset ja nuoret oppivat aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden taitoja.

4H-järjestö sai alkunsa Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa. Toimintaa on 100 maassa ympäri maailmaa. Suomessa 4H on toiminut vuodesta 1928. Jäsenmäärältää 4H kuuluu Suomen suurimpien nuorisojärjestöjen joukkoon.

Järjestön ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä elämänhallintaa.

Toiminta perustuu kasvatusfilosofi John Deweyn ajatuksiin. Tärkeitä asioita oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys.

Kuvassa on arvot, vihreällä pohjalla. HEAD – Harkinta Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.
HANDS – Harjaannus Harjoittelemme käytännön ja käden taitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia.
HEART – Hyvyys Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia.
HEALTH – Hyvinvointi Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa.
Kuva on 4H-liiton ja samalla meidän strategiasta. 
4H:n strategiassa 2020–2022 nostamme keskiöön lapset ja nuoret sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Uusi strategia onkin nimeltään Kestävää kasvua tekemällä oppien.