Kansainvälinen yhteistyö

Suomen 4H-järjestö on aktiivisesti mukana pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa yhteistyössä. 

Pohjoismainen yhteistyö

  • Suomessa toimii aktiivisesti Finlands svenska 4H, joka tarjoaa toimintaa ruotsinkielisille lapsille ja nuorille.
  • Tärkein pohjoismaisen yhteistyön muoto on joka toinen vuosi järjestettävä pohjoismainen 4H-leiri, joka on tarkoitettu yli 14-vuotiaille nuorille.

Eurooppalainen yhteistyö

  • Suomen 4H-järjestö tekee tiivistä yhteistyötä Rural Youth Europen (RYE) kanssa. RYE on eurooppalainen yhteistyöjärjestö organisaatioille, jotka tekevät työtä erityisesti maaseudulla asuvien nuorten parissa.
  • RYE järjestää vuosittain useita 18-30-vuotiaille nuorille tarkoitettuja kursseja, seminaareja ja tapahtumia, joihin lähtee mukaan 4H-nuoria. Tunnetuin tapahtumista on Rally, joka kokoaa vuosittain yhteen noin sata nuorta eri puolilta Eurooppaa.
  • 4H-järjestölle tuttu Youth in Action – nuorisovaihto, on osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmaa. Tässä nuorisovaihdossa nuoret suunnittelevat muiden maiden nuorten kanssa vaihdon ohjelman, jonka he toteuttavat yhden ryhmän kotimaassa.

Globaali yhteistyö

  • Suomen 4H-järjestö on osa maailman 4H-verkostoa sekä sen alaista Euroopan 4H-järjestöjen ryhmää. Verkosto järjestää mm. seminaareja ja tapahtumia --> Osana verkoston toimintaa juhlitaan myös vuosittain Maailman 4H-päivää 1.11.
  • 4H-järjestön vaihto-ohjelma IFYE tekee maailmanlaajuista yhteistyötä. IFYE:n kautta Suomeen tulee vuosittain nuoria eri puolilta maailmaa ja Suomesta lähdetään maailmalle.
  • Suomen 4H tekee myös kehitysyhteistyöhankkeita, joita on toteutettu Tansaniassa ja Namibiassa.