Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen

Hankkeella tuettiin työelämätaidoissa sekä ensimmäisten työkokemusten kartuttamisessa. Nuoria tuettiin löytämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Kohderyhmänä oli 15-28 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Kuopion 4H-yhdistyksen ESR-rahoitteinen nuorille suunnattu työelämätaitoja ja yrittäjyyttä tukeva hanke toimi vuosina 2020-2021. 

Tarkoituksena

  • tukea nuoria työelämätaidoissa ja osa-aikaisten/loma-aikaisten töiden saannissa
  • auttaa nuoria perustamaan pienimuotoinen yritys ja tukea yrittäjyyden alkutaipaleella

Katso hankkeen loppuraportti alla olevasta tiedostosta:

Kuvassa on Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen -hankkeen logo, jossa on askeleita ja hankkeen nimi kirjoitettuna. Sekä rahoittajien logot. Kuopion kaupunki, EU:lta vipuvoimaa logo ja ELY-keskuksen logo.