Hautomakone-hanke

Hautomakone-hanke tuki maaseutualueen nuoria perustamaan oman pienimuotoisen yrityksen. Hanke toteutettiin 2019-2022. 


 Hautomakone -yrityspolkuja nuorille- hanke tähtäsi nuorten yrittäjyydestä kiinnostuneiden yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja lisäämiseen. Kaksivuotinen hanke toteutettiin kehittämishankkeena, jossa toiminnan keskiössä on asiantuntijoiden tietoa ja nuorten yrittäjämentoreiden kokemuksia hyödyntävä työpajatyyppinen osallistava toiminta. Hankkeen aikana rakennettiin toimintamalli maaseutualueiden nuorten tukemiseen erityisesti yrittäjyyden alkuvaiheessa. 

Hankkeen tavoitteena oli tarjota maaseutualueiden nuorille räätälöityä toimintaa, joka tukee samalla nuorten hyvinvointia ja osallisuutta, sekä luo mahdollisuuden ansaita rahaa omalla yrittäjyydellä. Hankkeen aikana toimivat yrittäjyystyöpajat yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille hankkeen kohdealueina olevilla maaseutualueilla. Alueellista yritysosaamista hyödynnetään ja tuodaan myös uusia näkökulmia tämän päivän maaseutuyrittäjyyteen.  

Hankkeen toiminta noudatti Kuopion ja Siilinjärven strategisia painopisteitä sekä hyvinvointisuunnitelmien tavoitteita alueiden elinvoimaisuuden vahvistamisesta mm. yrittäjyyteen ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttamalla. 

Hankkeen aikana oli tarkoitus saada toimintaan yli 30 nuorten omaa pienimuotoista yritystä. Nuorilla oli mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan Maaningalla, Karttulassa, Riistavedellä, Vehmerasalmella, Nilsiässä, Juankoskella ja Siilinjärvellä. Hankkeen hyötyjä pyrittiin levittämään myös varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolelle hyödyntäen etäosallistumista ja sosiaalista mediaa.