Nuorille

Nuorille

 

4H tukee nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä. Tavoitteena on parantaa nuorten työelämään liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjota mahdollisuuksia ensimmäisiin työkokemuksiin. 4H-toiminnassa nuoret oppivat yritteliäisyyttä ja työelämävalmiuksia, mikä aktivoi heitä osallistumaan työelämään. Kuopion 4H-yhdistys tarjoaa tien työelämään seuraavin mahdollisuuksin:

 

Ajokortti työelämään -kursseja

Kurssi tarjoaa tietoa perustietoa työelämästä, työnhausta sekä työelämän pelisäännöistä

 

Dogsitter -kursseja

Kurssilla saat valmiudet toimia lemmikinhoitotehtävissä 4H:lla. Dogsitterin tehtävät oppii parhaiten tekemällä 

 

Osaava Kerhonohjaaja

Lasten ja nuorten ohjaamisesta kiinnostunut nuori! Ryhdy 4H-kerhon ohjaajaksi

 

4H-yritys

Onko sinulla liikeidea? Haaveiletko oman yrityksen perustamisesta? Silloin 4H-yritys on juuri sinua varten

 

Työpalvelu

Oletko ahkera, mutta töitä ei ole? 4H työllistää ahkeria nuoria kotipalvelutehtäviin

 

Ryhmätoiminta
 

4H järjestää kerhotoimintaa 6 - 12 vuotiaille ja ryhmätoimintaa yli 6-vuotiaille. Kerhoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin 4H-aiheisiin, kuten metsään ja luontoon, ympäristöön, eläimiin ja kansainvälisyyteen. Kaikkiin kerhoihimme ovat lapset tervetulleita.

 

Ympäristö
 

4H-järjestön ympäristökasvatus tukee lasten ja nuorten kasvamista vastuullisiksi toimijoiksi ja antaa heille monipuolisen kuvan luonnosta ja ympäristöstä. Toiminnassa korostetaan lasten ja nuorten oman elämäntavan ja ympäristön välisen yhteyden ymmärtämistä. Työmenetelmänä käytetään tekemällä oppimista.