Nuorille

4H tukee nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

Tavoitteena on parantaa nuorten työelämään liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjota mahdollisuuksia ensimmäisiin työkokemuksiin.

4H-toiminnassa nuoret oppivat yritteliäisyyttä ja työelämävalmiuksia, mikä aktivoi heitä osallistumaan työelämään.

Kuopion 4H-yhdistys tarjoaa tien työelämään seuraavin mahdollisuuksin:

  • Ajokortti työelämään -kursseja
  • Dogsitter -kursseja
  • Osaava Kerhonohjaaja
  • 4H-yritys
  • Työpalvelu