Nuorille

Kuopion 4H-yhdistys tarjoaa nuorille kursseja, tukea yrittäjyyteen, harjoitteluita, työpaikkoja ja kansainvälisyystoimintaa sekä ilmaista matalankynnyksen vapaa-ajantoimintaa toimintaryhmissä. 

Onko sinulla halua kehittää taitojasi työelämän tai yrittäjyyden parissa tai luoda kaverisuhteita kansainvälisyyden puolella. 

Kolme askelta työelämään

Kolme askelta työelämään on järjestön yrittäjyyskasvatuksen malli, joka on käytössä kaikissa 4H-yhdistyksissä. Tuemme nuorten elämänhallintaan liittyvien taitojen kehittymistä sekä kasvua työelämään ja yrittäjyyteen. Samalla ennaltaehkäisemme nuorten syrjäytymistä. Kolme askelta työelämään sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset.

1.    4H-kerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö täydentävät kerhotoimintaa. 4H:ssa lapset oppivat tekemällä.

2.    4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13 - 28-vuotiaille. Akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.

3.    4H-yrityksen kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti.