Koko 4H-järjestön strategia 2023-2025 on julkaistu!

10.1.2023

Lapset ja nuoret sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen ovat 4H:n strategian 2023–2025 keskiössä. 4H:ssa halutaan, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen jäsen.

Nuorisojärjestö 4H:n vuosien 2023–2025 strategian sisältö kiteytyy lauseeseen Kestävää kasvua tekemällä oppien.

Ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset läpäisevät koko yhteiskunnan ja vastuullisuus korostuu kaikilla elämän eri osa-alueilla.

Kestävään elämäntapaan liittyvät tiedot ja taidot korostuvat. Työelämä on murroksessa, jonka suuntaa voi vain arvailla. Strategian pohjalta lähtevällä toiminnalla 4H haluaa vastata erityisesti näihin kysymyksiin ja tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvasa maailmassa.


4H:sta yhä useamman lapsen ja nuoren harrastus

4H toivoo tavoittavansa laadukkaalla toiminnallaan yhä useampia lapsia ja nuoria, jotka sitoutuvat järjestöön myös jäsenyyden kautta. 4H:n strategia onkin yhä vahvemmin kiinni nykyelämän ilmiöissä ja haasteissa.

4H-harrastus on matalan kynnyksen harrastus, joka tarjoaa niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joilla lapset ja nuoret pärjäävät muuttuvassa maailmassa. Harrastuksen kautta lapsille ja nuorille luodaan turvallinen ja vastuullisen polku aikuisuuteen.

4H:ssa lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä ja osallistumalla aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. 


Mihin keskitymme vuosina 2023–2025? 

4H:ssa toteutetaan avaintuotteiden – 4H-kerho, 4H-akatemia, 4H-työpaikka ja 4H-yritys – kautta toimintaa kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Toiminnassa painottuvat kestävään elämäntapaan liittyvät aihealueet: ruoka, metsä ja luonto sekä kädentaidot.

4H on valtakunnallisesti merkittävä alle 18-vuotiaiden työllistäjä ja yrittäjyyteen kannustaja. Nuorten yrittäjyyteen ja työllistämiseen liittyvät toiminnot ovat erityisen keskeisessä roolissa järjestön 95-vuotisjuhlavuonna 2023.

Toiminnassa vahvistetaan myös jäsenyyden merkitystä, sillä 4H-harrastus ja työllistäminen perustuvat jäsenyyteen. Jäsenyys 4H:ssa on positiivinen asia, joka mahdollistaa aktiivisen ja monipuolisen harrastamisen.

Lisäksi 4H-kerho tunnetaan innostavasta brändistään ja kiinnostavista sisällöistään: monipuolisista yleis-, teema- ja verkkokerhoista. 4H-kerhojen lisäksi tärkeä osa lasten toimintaa ovat paikallisyhdistysten organisoimat leirit.

4H-järjestön kumppanit ja tukijat edustavat monipuolisesti yhteiskunnan eri osa-alueita. Tärkeitä kumppaneita ovat muun muassa kunnat, koulut, yritykset, maakunnat, muut järjestöt sekä media.