Kuopion 4H-yhdistys ry työllisti 8 nuorta Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa!

5.10.2021

Kuopion 4H-yhdistys työllisti 8 nuorta Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa. 

4H-järjestön Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa tarjottiin viime hetken kesätyömahdollisuuksia niille 15–17-vuotiaiden nuorille, jotka olivat jäämässä ilman kesätyöpaikkaa. 

Kuopion 4H-yhdistys työllisti yhteensä 8 nuorta kampanjan kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke käynnistyi keväällä 2021 ja tähtäsi nuorten kesätyöllistämisen tehostamiseen.

Hankkeen pohjalta luotiin Kadonneen kesätyön metsästys -kampanja, jossa tarjottiin nuorille vielä viime hetken työmahdollisuuksia, tukea ja ideoita kesälle. Kampanjan tavoitteena oli työllistää 250 nuorta ympäri Suomea 4H-yrittäjinä ja työsuhteeseen 4H- yhdistyksiin. Tulokset olivat tätäkin paremmat, sillä 4H-yrittäjiksi ryhtyi 204 nuorta ja 4H-yhdistyksiin työllistyi 211 nuorta – eli yhteensä hankkeen kautta kesätöitä sai 415 nuorta.

”Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan avulla 4H pystyi tarjoamaan viime hetken kesätyöpaikkoja nuorille, jotka olivat muuten jäämässä ilman kesätyötä. Ensimmäiset työkokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja moni kampanjan kautta työllistynyt nuori sai nyt ensikosketuksensa työelämään”, kertoo hankkeesta vastaava 4H:n aluejohtaja Mari Niska.

Kampanjassa oli mukana 50 paikallista 4H-yhdistystä ympäri Suomea. Yhdistykset järjestivät 4H Cafe - tilaisuuksia, joissa nuorille välitettiin tietoa viime hetken kesätyömahdollisuuksista ja heitä autettiin hyödyntämään omia vahvuuksiaan työpaikan hankinnassa. Kuopion 4H-yhdistys ry järjesti 3 4H Cafe-tilaisuutta Kuopion Ohjaamossa 25.5. ja Riistaveden koululla 31.5. Tilaisuuteen sallistui 26 nuorta. 

Kaiken kaikkiaan 4H Cafe - tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 97 ympäri Suomea, ja ne tavoittivat reilu 1000 ilman kesätyötä olevaa nuorta. Kesäyrittäjyys nostaa yhä suosiotaan Nuorten kesäyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan parin viime vuoden aikana. Yhä useampi nuori on halunnut työllistää itse itsensä, kun kesätyöpaikan saaminen on koronapandemian aikana ollut tavallista epävarmempaa. Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa nostettiin esiin etenkin 4H-yrittäjyyttä, joka on 13–28-vuotiaille nuorille suunnattu yrittäjyyden malli.

Kampanjassa nuorten valmiutta 4H-yrittäjyyteen tuettiin 4H-yrityskoulutuksella. Paikalliset 4H- yhdistykset järjestävät osana toimintaansa yrityskoulutuksia, joista saa hyvät valmiudet oman 4H-yrityksen perustamiseen. Kampanjassa tarjottiin mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin, maksuttomiin koulutuksiin.

Kampanjan päätöstilaisuutena toimi Suuri kesäyrittäjyyswebinaari, jonka 4H ja Nordea järjestivät yhdessä 3. syyskuuta. Webinaari kokosi nuoria yrittäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan siitä, mitä yhteiskunnallista merkitystä nuorten yrittäjyydellä on ja miten nuoria yrittäjiä voitaisiin tukea vielä enemmän. Webinaaria seurasi yli 400 osallistujaa.

Kuopion 4H-yhdistys työllisti yhteensä kaikkiaan 39 nuorta kesällä 2021 kesä-elokuun aikana. 


Lisätietoa Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjasta:

Heini Korhonen, Kuopion 4H- yhdistys ry, p. 0449752472