Toimimaan! -hanke

Toimimaan! -hanke pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja vahvistamaan heidän osallisuuttaan yhteiskuntaan. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan matalankynnyksen maksuttomia toimintaryhmiä 16–28-vuotiaille Kuopiolaisille nuorille. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2025 aikana ja se on Euroopan Unionin (ESR+ -rahoitteinen) ja Kuopion Kaupungin osarahoittama. 

Toimintaryhmillä luodaan mielekästä ja yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa, jonka avulla tuetaan nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan. Suunnitelluilla ja ohjatuilla toimintaryhmillä edesautetaan uusien kaverisuhteiden syntyä, mahdollistetaan vuorovaikutuksellista keskustelua ja luodaan osallisuutta yhteisen tekemisen merkeissä. Samalla nuoret pääsevät vahvistamaan ja laajentamaan omaa osaamistaan uusien taitojen avulla. Toimintaryhmien teemoina toimivat erityisesti luonto, ruoka sekä kädentaidot.  

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uusi nuorisotoimintamalli, joka mahdollisuuksien mukaan jäisi osaksi Kuopion 4H-yhdistyksen nuorisotoimintaa. Toimintamalli luodaan toimintaryhmien rakentamisen ja testausten pohjalta. Tarkoitus on luoda nuorille aitoja kohtaamispaikkoja yhteisen matalankynnyksen vapaa-ajantoiminnan ympärille turvallisen tilan periaatteella.